Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti ekologiýa syýasatyny durmuşa geçirýär.